Tổng hợp các mẫu hóa đơn điện tử mới nhất theo Thông tư 78

Với việc ban hành Thông tư 78, các doanh nghiệp cần phải thực hiện việc áp dụng hóa đơn điện tử cho đơn vị mình. Do đó, việc sử dụng và lựa chọn mẫu hóa đơn điện tử nào cho phù hợp cũng là vấn đề đang được các doanh nghiệp rất quan tâm. Bài viết dưới đây là tổng hợp các mẫu hóa đơn được cung cấp ngay trên phần mềm VIN-HOADON.

Mẫu hóa đơn điện tử hợp lệ

Mẫu hóa đơn điện tử hợp lệ là gì?

Một hóa đơn điện hợp lệ, mang giá trị pháp lý là khi hóa đơn đó thỏa mãn được các điều kiện sau đây:

 • Đảm bảo độ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin được thể hiện trên hóa đơn điện tử kể từ khi thông tin đó được tạo ra là thông tin dạng cuối cùng.
 • Tính toàn vẹn của một hóa đơn điện tử được đánh giá dựa trên sự đầy đủ và không có sai sót khiến hóa đơn phải thay đổi, ngoại trừ trường hợp thay đổi phát sinh trong quá trình trao đổi, lưu trữ hoặc hiển thị hóa đơn điện tử.
 • Đảm bảo có thể truy cập được thông tin trong hóa đơn điện tử dưới dạng hoàn thiện nhất khi cần thiết.

Các nội dung bắt buộc trên mẫu hóa đơn điện tử hợp lệ

Căn cứ vào quy định tại Thông tư 78/2021/TT-BTC, hóa đơn điện tử cần phải đáp ứng đầy đủ những nội dung sau:

 • Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử, số hóa đơn
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế)
 • Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng
 • Tổng số tiền thanh toán
 • Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán
 • Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua (nếu có)
 • Thời điểm lập hóa đơn điện tử
 • Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
 • Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung khác liên quan (nếu có)

* Lưu ý:

- Hóa đơn điện tử phải đảm bảo đúng chính tả và được thể hiện bằng Tiếng Việt. Tuy nhiên, trong trường hợp, doanh nghiệp muốn thêm chữ nước ngoài thì cần đặt bên phải trong dấu ngoặc đơn hoặc đặt ngay bên dưới dòng tiếng Việt và phải có kích thước chữ nhỏ hơn tiếng Việt.

- Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân, hộ kinh doanh bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ khi khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn không cần thiết phải có chữ ký điện tử của người mua, dấu của người bán trong trường hợp: hóa đơn điện, hóa đơn nước, hóa đơn dịch vụ viễn thông, hóa đơn dịch vụ ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện tự in.

Tổng hợp các mẫu hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 trên phần mềm VIN-HOADON

Tùy thuộc vào đặc điểm, ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh mà các doanh nghiệp sẽ tiến hành lựa chọn các mẫu hóa đơn điện tử cho phù hợp. Dưới đây là toàn bộ các mẫu hóa đơn điện tử theo từng loại hóa đơn trên phần mềm VIN-HOADON, được tạo lập dựa trên nguyên tắc và đầy đủ các nội dung như quy định của Thông tư 78.

Hóa đơn điện tử GTGT

1. Mẫu VIN-GTGT-01A4-TT78

GTGT-01A4

 

2. Mẫu VIN-GTGT-02A4-TT78

GTGT-02A4

 

3. Mẫu VIN-GTGT-03A4-TT78

GTGT-03A4

 

4. Mẫu VIN-GTGT-04A4-TT78

GTGT-04A4

 

5. Mẫu VIN-GTGT-05A4-TT78

GTGT-05A4

 

6. Mẫu VIN-GTGT-06A5-TT78

GTGT-06A5

 

7. Mẫu VIN-GTGT-07A4-TT78

GTGT-07A4

 

8. Mẫu VIN-GTGT-08A4-TT78

GTGT-08A4

 

9. Mẫu VIN-GTGT-09A4-TT78

 

GTGT-09A4

10. Mẫu VIN-GTGT-10A5-TT78

GTGT-10A5

 

11. Mẫu VIN-GTGT-12A4-TT78

GTGT-12A4

 

12. Mẫu VIN-GTGT-13A4-TT78

GTGT-13A4

 

13. Mẫu VIN-GTGT-14A5-TT78

GTGT-14A5

 

14. Mẫu VIN-GTGT-15A4-TT78

GTGT-15A4

 

15. Mẫu VIN-GTGT-16A4-TT78

GTGT-16A4

 

16. Mẫu VIN-GTGT-17A4-TT78

GTGT-17A4

 

17. Mẫu VIN-GTGT-18A4-TT78

GTGT-18A4

 

18. Mẫu VIN-GTGT-19A4-TT78

GTGT-19A4

 

19. Mẫu VIN-GTGT-20A4-TT78

GTGT-20A4

 

20. Mẫu VIN-GTGT-21A4-TT78

GTGT-21A4

 

21. Mẫu VIN-GTGT-22A4-TT78

GTGT-22A4

 

22. Mẫu VIN-GTGT-23A4-TT78

GTGT-23A4

 

23. Mẫu VIN-GTGT-27A4-TT78

GTGT-27A4

 

24. Mẫu VIN-GTGT-28A4-TT78

GTGT-28A4

 

25. Mẫu VIN-GTGT-29A4-TT78

GTGT-29A4

 

26. Mẫu VIN-GTGT-30A4-TT78

GTGT-30A4

 

27. Mẫu VIN-DUOC-TT78

GTGT-DUOC

 

28. Mẫu VIN-NUOC-TT78

GTGT-NUOC

 

Hóa đơn điện tử bán hàng

1. Mẫu VIN-BH-01A4-TT78

BH-01A4

 

2. Mẫu VIN-BH-02A5-TT78

BH-02A5

 

3. Mẫu VIN-BH-03A5-TT78

BH-03A5

 

4. Mẫu VIN-BH-04A5-TT78

BH-04A5

 

5. Mẫu VIN-BH-05A5-TT78

BH-05A5

 

6. Mẫu VIN-BH-06A5-TT78

BH-06A5

 

7. Mẫu VIN-BH-07A5-TT78

BH-07A5

 

8. Mẫu VIN-BH-08A4-TT78

BH-08A4

 

9. Mẫu VIN-BH-09A4-TT78

BH-09A4

 

10. Mẫu VIN-BH-10A4-TT78

BH-10A4

 

11. Mẫu VIN-BH-11A5-TT78

BH-11A5

 

Hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia

Mẫu VIN-BHDTQG-01A4-TT78

vin-bhdtqg-01a4

 

Hóa đơn điện tử bán tài sản công

Mẫu VIN-BTSC-01A4-TT78

vin-btsc-01a4-tt78

Hóa đơn điện tử khác

VIN-HDDTK-01A4-TT78

vin-hddtk-01a4

 

Chứng từ điện tử

1. Mẫu VIN-PXKDL-A4-TT78

/vin-pxkdl-a4

 

2. Mẫu VIN-PXKHGBDL-A4-TT78

vin-pxkhgbdl-a4

 

3. Mẫu VIN-XUATKHONB-A4-TT78

vin-xuatkhonb-a4

 

Bài viết vừa rồi là toàn bộ các mẫu hóa đơn điện tử mới nhất theo thông tư 78/2021/TT-BTC, được thiết kế sẵn trên phần mềm VIN-HOADON. Để cập nhật thêm những quy định về hóa đơn điện tử, hãy tiếp tục theo dõi và ủng hộ chúng tôi nhé!

​​

Xem thêm

Các doanh nghiệp, đơn vị nếu có nhu cầu về lắp đặt hay những thắc mắc cần hỗ trợ, hãy liên hệ đến Tổng đài 1900 6134 hoặc đăng ký ngay:

Đăng ký tư vấn miễn phí

 

Bình luận

 
G

1900.6134