Thời hạn nộp tờ khai trùng ngày nghỉ, lễ

Nhiều doanh nghiệp, tổ chức đang băn khoăn, thắc mắc khi đến ngày cuối cùng của hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng lại trùng với ngày nghỉ, lễ thì phải làm thế nào và thời hạn nộp là bao lâu? Doanh nghiệp có bị trễ hạn nộp hay không? VIN-HOADON xin phép chia sẻ các thông tin về vấn đề này như sau: 

Căn cứ theo Khoản 4, Điều 8, Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về cách tính thời hạn thực hiện thủ tục hành chính thuế: “Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó."

–  Ngày nghỉ theo pháp luật:

+ Ngày nghỉ hàng tuần: thứ bảy, chủ nhật; 

+ Lễ: ngày 30/4 - 01/05, ngày 02/9;

+ Tết: Tết âm lịch, Tết dương lịch. 

 Như vậy, nếu rơi vào những ngày này thì thời hạn được tính từ ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó sẽ là ngày hết hạn giải quyết thủ tục hành chính.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

Căn cứ theo Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 (ban hành ngày 13/06/2019, có hiệu lực từ ngày 01/7/2020) quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế với loại thuế khai theo tháng, theo quý cụ thể như sau:

- Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;

- Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

Căn cứ theo Điều 86, Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định về Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp thuế:

-   Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 44 Luật Quản lý thuế và Điều 10 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. 

-   Thời hạn nộp thuế được thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 55 Luật Quản lý thuế và Điều 18 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó theo quy định tại Bộ Luật dân sự.

Bình luận

 
G

1900.6134