Ký hiệu hóa đơn điện tử thay đổi khi bắt đầu năm 2023

Theo quy định về ký hiệu hóa đơn điện tử, sang năm 2023 sẽ thay đổi. Hãy theo dõi bài viết dưới đây của VIN-HOADON để hiểu rõ hơn.

Ký hiệu hóa đơn điện tử năm 2023

Theo quy định tại Điều 4, Thông tư 78  quy định về ký hiệu hóa đơn:

100+ Dấu Ngoặc Kép & ảnh Dấu Ngoặc miễn phí - Pixabay

b) Ký hiệu hóa đơn điện tử là nhóm 6 ký tự gồm cả chữ viết và chữ số thể hiện ký hiệu hóa đơn điện tử để phản ánh các thông tin về loại hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không mã, năm lập hóa đơn, loại hóa đơn điện tử được sử dụng. Sáu (06) ký tự này được quy định như sau:

- Ký tự đầu tiên là một (01) chữ cái được quy định là C hoặc K như sau: C thể hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, K thể hiện hóa đơn điện tử không có mã;

- Hai ký tự tiếp theo là hai (02) chữ số Ả rập thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch. Ví dụ: Năm lập hóa đơn điện tử là năm 2022 thì thể hiện là số 22; năm lập hóa đơn điện tử là năm 2023 thì thể hiện là số 23;

- Một ký tự tiếp theo là một (01) chữ cái được quy định là T, D, L, M, N, B, G, H thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng

 

Như vậy, thời điểm từ năm 2023, hai ký tự thể hiện năm lập hóa đơn điện tử của dãy ký hiệu hóa đơn sẽ thay đổi. Ví dụ: 1C22TYY sẽ đổi thành 1C23TYY

Khách hàng sử dụng VIN-HOADON sẽ cần làm gì?

Đối với các khách hàng hiện đang xuất hóa đơn điện tử bằng phần mềm VIN-HOADON sẽ không cần phải làm gì cả, phần mềm sẽ chủ động tự động cập nhật ký hiệu hóa đơn điện tử sang 23 vào đúng thời điểm bước sang năm mới 2023.

Ký hiệu HĐĐT thay đổi khi bắt đầu năm 2023
Ký hiệu HĐĐT thay đổi khi bắt đầu năm 2023

Số hóa đơn điện tử năm 2023

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 10, Nghị định 123  quy định về ký hiệu hóa đơn:

100+ Dấu Ngoặc Kép & ảnh Dấu Ngoặc miễn phí - Pixabay

a) Số hóa đơn là số thứ tự được thể hiện trên hóa đơn khi người bán lập hóa đơn. Số hóa đơn được ghi bằng chữ số Ả-rập có tối đa 8 chữ số, bắt đầu từ số 1 vào ngày 01/01 hoặc ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm có tối đa đến số 99 999 999. Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn trong cùng một ký hiệu hóa đơn và ký hiệu mẫu số hóa đơn. Riêng đối với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thì số hóa đơn được in sẵn trên hóa đơn và người mua hóa đơn được sử dụng đến hết kể từ khi mua.

b) Trường hợp số hóa đơn không được lập theo nguyên tắc nêu trên thì hệ thống lập hóa đơn điện tử phải đảm bảo nguyên tắc tăng theo thời gian, mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập, sử dụng một lần duy nhất và tối đa 8 chữ số.

 

Như vậy, thời điểm từ năm 2023, các doanh nghiệp hiện đang lựa chọn số hóa đơn theo hướng dẫn của ý a nêu trên sẽ được đánh số lại từ 01. 

Ví dụ: Năm 2022 doanh nghiệp xuất hóa đơn đến số 00000898 vào ngày 31/12/2022. Bước sang năm 2023, hóa đơn đầu tiên được xuất sẽ có số 00000001.

Phần mềm VIN-HOADON cũng sẽ tự động cập nhật số hóa đơn vào đúng thời điểm bước sang năm mới 2023 cho khách hàng xuất hóa đơn điện tử trên phần mềm.

Bài viết vừa rồi là toàn bộ các thông tin về Ký hiệu hóa đơn điện tử thay đổi khi bắt đầu năm 2023. Hãy theo dõi VIN-HOADON để tìm hiểu và cập nhật thêm các kiến thức liên quan về hóa đơn điện tử nhé.

Xem thêm

Giải pháp Hóa đơn điện tử VIN-HOADON

Hướng dẫn cách xuất hóa đơn điện tử theo Thông tư 78

Cách Xử Lý Những Vấn Đề Sai Sót Trong Hóa Đơn Điện Tử Năm 2022

Các doanh nghiệp, đơn vị nếu có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử hay cần tư vấn nghiệp vụ hãy liên hệ đến Tổng đài 1900 6134 hoặc đăng ký ngay:

Đăng ký tư vấn miễn phí


 
G

1900.6134