25 tổ chức được triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Tại Công văn 464/TB-TCT về Kế hoạch triển khai hóa đơn Tổng cục Thuế đã công khai 25 tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử sẽ đồng hành cùng cơ quan thuế triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về hóa đơn điện tử mới nhất.

25 tổ chức được triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
25 tổ chức được triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Căn cứ tại Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn về triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và Quy trình quản lý hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền ban hành kèm theo Quyết định số 1391/QĐ-TCT (Ngày 23/8/2022), Tổng cục Thuế đã ban hành quy định thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế tại Quyết định số 1510/QĐ-TCT (Ngày 21/9/2022) sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1450/QĐ-TCT làm căn cứ triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật đáp ứng triển khai hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên toàn quốc.

Tổng cục Thuế thông báo nội dung, kế hoạch nâng cấp, triển khai hệ thống quản lý hóa đơn điện tử đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, xử lý dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.

Cụ thể, về nội dung nâng cấp, Tổng cục Thuế cho biết sẽ nâng cấp hệ thống quản lý hóa đơn điện tử tại cơ quan thuế đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, xử lý đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền; tiếp nhận dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền của tổ chức, cá nhân thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền dữ liệu hóa đơn điện tử; tiếp nhận xử lý thông báo hóa đơn có sai sót đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền…

Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền tạo thói quen mua hàng lấy hóa đơn của người dân. Ảnh: TL
Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền tạo thói quen mua hàng lấy hóa đơn của người dân

Hỗ trợ doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh tra cứu, khai thác tra cứu dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền đã gửi cơ quan thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và qua ứng dụng trên các thiết bị di động.

Cung cấp các báo cáo tổng hợp, chi tiết hỗ trợ cơ quan thuế khai thác dữ liệu hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền…

Thời gian

Kế hoạch

12/9 - 16/10/2022

Kế hoạch nâng cấp, triển khai hệ thống quản lý HĐĐT, Tổng cục Thuế sẽ phân tích, thiết kế và lập trình phần mềm ứng dụng HĐĐT

1/10 - 16/10/2022

Thiết lập hạ tầng kỹ thuật, cài đặt ứng dụng

17/10 - 23/10/2022

Kiểm thử ứng dụng trong nội bộ cơ quan thuế

7/11 - 20/11/2022

Hoàn thiện hệ thống quản lý hóa đơn điện tử đáp ứng yêu cầu phát sinh sau kiểm thử

21/11/2022

Triển khai hệ thống quản lý hóa đơn điện tử đáp ứng tiếp nhận, xử lý dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền dự kiến

24/10 - 6/11/2022

Sẽ kiểm thử tích hợp hệ thống quản lý hóa đơn điện tử của cơ quan thuế với hệ thống của các tổ chức nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử

Theo đó, Tổng cục Thuế đề nghị các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử thực hiện xây dựng, nâng cấp giải pháp hóa đơn điện tử của các tổ chức theo quy định thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế tại Quyết định số 1510/QĐ-TCT ngày 21/9/2022; phối hợp kiểm thử tích hợp giữa hệ thống quản lý hóa đơn điện tử của cơ quan thuế và hệ thống hóa đơn điện tử của tổ chức (theo dõi thông báo cụ thể của Tổng cục Thuế qua hệ thống thư điện tử và cổng thông tin điện tử ngành Thuế).

Ngoài ra, đối với các tổ chức nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế đề nghị tổ chức thông báo kế hoạch nâng cấp các quy định thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, phương thức truyền nhận với cơ quan thuế tới các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đang truyền nhận dữ liệu hóa đơn điện tử qua tổ chức.

“Kể từ thời điểm Tổng cục Thuế thông báo chính thức về việc triển khai nâng cấp hệ thống hóa đơn điện tử đáp ứng tiếp nhận, xử lý dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, các tổ chức được Tổng cục Thuế lựa chọn thực hiện phối hợp với cơ quan thuế trong triển khai, hỗ trợ khách hàng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền”.

Bài viết vừa rồi là toàn bộ các thông tin về 25 tổ chức được triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Hãy theo dõi VIN-HOADON để tìm hiểu và cập nhật thêm các kiến thức liên quan về hóa đơn điện tử nhé.

Các doanh nghiệp, đơn vị nếu có nhu cầu về cài đặt hay những thắc mắc cần hỗ trợ, hãy liên hệ đến Tổng đài 1900 6134 hoặc đăng ký ngay:

 


 
G

1900.6134