Quy trình quản lý đăng ký hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền

Ngày 23/8/2022, Tổng cục Thuế đã có Quyết định số 1391/QĐ-TCT về việc ban hành Quy trình quản lý hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền có mã của cơ quan thuế. Trong đó, có quy định về hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với Cơ quan thuế. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp các thông tin chi tiết mới nhất.

Quy trình quản lý đăng ký hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền 

Bước 1: Trong thời gian 15 phút kể từ khi nhận được Tờ khai Mẫu số 01 /ĐKTĐ-HĐĐT của người nộp thuế, Cổng điện tử tự động đối chiếu thông tin trên Tờ khai, bao gồm:

  • Mã số thuế phải có trạng thái 00, 04 đối với doanh nghiệp, tổ chức hoặc trạng thái 00 đối với hộ kinh doanh. (00 NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN đăng ký thuế); 04 NNT đang hoạt động (được cấp thông báo MST))

  • Cơ quan thuế quản lý trên tờ khai đúng với cơ quan quản lý thuế trên phân hệ đăng ký thuế của Hệ thống TMS.

  • Các chỉ tiêu đúng Chuẩn dữ liệu.

  • Chữ ký số của người nộp thuế theo đúng quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

  • Tình trạng hoạt động; hiệu lực của Hợp đồng nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử của tổ chức truyền nhận.

Dựa vào kết quả đối chiếu, Cổng điện tử tự động tạo thông báo tiếp nhận/không tiếp nhận tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử.

Bước 2: Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày Cổng điện tử gửi thông báo về việc tiếp nhận, trường hợp người nộp thuế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền thì Hệ thống tự động đối chiếu các nội dung thông tin bao gồm:

  • Người nộp thuế không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử.

  • Người nộp thuế đăng ký phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử phù hợp với hình thức hóa đơn đã lựa chọn.

  • Người nộp thuế đăng ký loại hóa đơn sử dụng là “Hóa đơn giá trị gia tăng” thì phương pháp tính thuế đăng ký trên phân hệ đăng ký thuế phải là phương pháp khấu trừ.

  • Người nộp thuế là hộ kinh doanh thì phải có các thông tin về: Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng là phương pháp trực tiếp trên doanh thu; chữ ký số phù hợp thông tin trên phân hệ đăng ký thuế.

  • Người nộp thuế có ngành nghề kinh doanh thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền.

Bước 3: Căn cứ kết quả đối chiếu bước 1, bước 2, công chức bộ phận tiếp nhận thông tin đăng ký và dữ liệu hóa đơn điện tử xác nhận chấp nhận hoặc từ chối và nhập lý do từ chối. Hệ thống HĐĐT-CTĐT tự động thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng HĐĐT.

Bước 4: Ban hành thông báo Mẫu số 01/TB-ĐKĐT tại phụ lục ban hành kèm gửi NNT.

Bước 5: Cập nhật danh sách NNT sử dụng/ngừng sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

Xem thêm

Nguyên Tắc Khởi Tạo Hóa Đơn Điện Tử Từ Máy Tính Tiền Có Kết Nối Chuyển Dữ Liệu Với Cơ Quan Thuế

Cách Xử Lý Những Vấn Đề Sai Sót Trong Hóa Đơn Điện Tử Năm 2022

Bài viết vừa rồi là toàn bộ các thông tin về Quy trình quản lý đăng ký hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền. Hãy theo dõi VIN-HOADON để tìm hiểu và cập nhật thêm các kiến thức liên quan về hóa đơn điện tử nhé.

Các doanh nghiệp, đơn vị nếu có nhu cầu về lắp đặt hay những thắc mắc cần hỗ trợ, hãy liên hệ đến Tổng đài 1900 6134 hoặc đăng ký ngay:

Đăng ký tư vấn miễn phí


 
G

1900.6134